Seniorihelpperi – Välittämisen kulttuuri takaisin suomalaisiin koteihin

Olen kollegoideni kanssa viime aikoina pohtinut paljon sitä, millaiset asiat vaikuttavat vanhusten hyvinvointiin ja miten seniorin kotona pärjäämistä voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea. 
 
Monet asiat tuntuvat vaikuttavan siihen, että suomalaiset ovat yhä enemmän huolissaan vanhusten hoidon laadusta sekä tulevaisuuden kehityssuunnasta. Julkisten palveluiden saatavuus ja laatu heikkenevät, jolloin yksityisten palveluiden merkitys korostuu. Tästä syystä on mielestäni tärkeää, että myös yrityksemme Curon voi tarjota vaihtoehtoja ja tukea senioreiden ja heidän perheidensä jaksamiseen arjessa.

Helpperi on tuttu ja turvallinen luottohenkilö ikäihmiselle

Olemme kehittäneet senioripalvelujamme Curon Helpperi – Happy to help -konseptin alla. Tarjoamme filippiiniläisten kotiapulaisten eli helppereiden apua niin vanhustenhoitoon kuin muidenkin kodin askareiden hoitoon. Helpperi voi myös esimerkiksi yhdellä käynnillä käydä pitkän kävelylenkin ikäihmisen kanssa, jonka jälkeen he voivat yhdessä tai helpperi yksin tehdä hyvän ruoan, samalla myös seurustelu seniorin kanssa hoituu mukavasti. 
 
Itse olen työssäni huomannut, miten kotiapu on usein hyvin pirstaloitunutta: kotihoito antaa lääkkeet, ruokapalvelu tuo ruoan ja lisäksi paikalla voi vielä käydä siivooja, mutta kukaan ei ehdi huolehtia senioreiden muista tarpeista, vaikkapa ulkoilusta ja lemmikkien hoidosta. Me haluamme tuoda välittämisen kulttuurin takaisin senioreiden elämään. Kotihoito voi edelleen huolehtia lääkkeistä, mutta muun avun voi tuoda yksi ja sama helpperi, josta tulee tuttu ja turvallinen luottohenkilö ikäihmiselle.
 
Monien senioreiden toiveena on asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan. Yksi asiakkaistamme sanoikin minulle osuvasti, että haluaa tehdä itse rakentamassaan omakotitalossa asiat niin kauan itse, kuin suinkin jaksaa. Mutta jos ei jaksa, niin on turvallinen olo, kun tuttu säännöllinen apu tuo helpotusta pärjäämiseen.

Arvonlisäverotonta palvelua toimintakyvyn alentuessa

Usein vanhusten toimintakyky on myös heikentynyt, eikä esim. kodin siivous suju omasta toimesta. On hyvä tietää, että seniorit voivat saada kotiin tuotettuja tukipalveluita arvonlisäverottomasti. Alvittoman palvelun edellytyksenä on iän tai sairauden aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn vuoksi syntynyt tarve saada sosiaalipalveluja. Kun arvonlisäverottomasta hinnasta vielä saadaan kotitalousvähennys, niin usein myös senioreiden aikuiset lapset ymmärtävät palvelun tärkeyden, ja saavat palvelun oston myötä mielenrauhaa itselleen vanhempien pärjäämisestä. Niin tai näin, kuka palvelun ostaakin, voittajana tuntuu olevan niin ikäihminen kuin heidän perheensäkin. 

Markkinoilla on tilaa monipuolisille apulaispalveluille

Minulta kysytään myös usein, miksi helpperimme ovat filippiiniläisiä. Filippiiniläiset työntekijämme ovat erittäin motivoituneita työhönsä, ja heidän mukanaan haluamme tuoda välittämisen takaisin suomalaisiin kotitalouksiin. Totta, suomen kieli ei ole täydellinen, mutta monet helppereistämme opiskelevat suomea ahkerasti. Monesti voi käydä niin, että seniori puhuu suomea helpperille ja helpperi vastaa englanniksi. Monet asiat selviävät yhdessä tekemällä ja näyttämällä.

Mieleeni muistuu myös tapaus, jossa eräs senioriasiakkaamme menetti lapsensa ja kertoi, että viikoittain käynyt helpperi oli hänelle suuri lohtu vaikean surun keskellä. Tällaiset palautteet ovat arvokkaita ja tukevat ajatustamme siitä, että kotiapu on muutakin kuin lääkkeiden antoa.
 
Markkinoilla on selvä tarve monipuolisille apulaispalveluille, jotta voimme taata laadukkaan hoidon ja tuen harmaantuville suomalaisille.

Ringa Tuomikoski
CEO, Curon
 
P.S. Meillä on muuten nyt myös uudet nettisivut Helpperi-palveluillemme: https://helpperi.curon.fi/


#Hyvinvointi #Apulaispalvelut #CuronHelpperi #VäestönIkääntyminen

Tutustu myös muihin artikkeleihin